ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Την Πέμπτη 11 Ιουλίου 2024 και ώρα 18:00, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα 5,  Τμήμα Χημείας, Τομέας Φυσικοχημείας, 5ος όροφος, Πτέρυγα Ε, (Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου) η υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του υποψηφίου διδάκτορα κ. Σπυρίδωνα Βώσσου, ενώπιον της προβλεπόμενης από το νόμο επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.

Η διδακτορική διατριβή έχει ως θέμα «Συμβολή στη μελέτη Γενικευμένων Μετρικών Πραγματικών και Μιγαδικών Χώρων, οι Γραμμικοί Μετασχηματισμοί τους και σχετικές εφαρμογές στη Φυσική».

Η διαδικασία της υποστήριξης είναι ανοικτή στην ακαδημαϊκή κοινότητα.