ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Την Πέμπτη 11 Ιουλίου 2024 και ώρα 19:00, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα 5,  Τμήμα Χημείας, Τομέας Φυσικοχημείας, 5ος όροφος, Πτέρυγα Ε, (Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου) η υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του υποψηφίου διδάκτορα κ. Ηλία Βώσσου, ενώπιον της προβλεπόμενης από το νόμο επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.

Η διδακτορική διατριβή έχει ως θέμα «Συμβολή στη μελέτη γραμμικών μετασχηματισμών με έμφαση στη μετρική Minkowski και εφαρμογές στη Φυσική».

Η διαδικασία της υποστήριξης είναι ανοικτή στην ακαδημαϊκή κοινότητα.