Γενικό Τμήμα

Βασική Ερευνητική Ομάδα

English

 

Φώτιος N. Κουμπουλής (Διευθυντής Εργαστηρίου) Καθηγητής ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ

Μαρία Π. Τζαμτζή Καθηγήτρια ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Νικόλαος Δ. Κούβακας Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ

Μιχαήλ Γ. Σκαρπέτης Αναπληρωτής Καθηγητής ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Γεώργιος Ε. Παναγιωτάκης Επίκουρος Καθηγητής ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Κωνσταντίνος Γ. Τζιεράκης Επίκουρος Καθηγητής ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ

Χριστόφορος Ελ. Οικονομάκος Επίκουρος Καθηγητής ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Δημήτριος Γ. Φραγκούλης Επίκουρος Καθηγητής ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

 

Επιστροφή στο Εργαστήριο Ρομποτικής και Αυτοματισμών