Ερευνητικά Προγράμματα

English

 

Τα μέλη της Βασικής Ερευνητικής Ομάδας έχουν συμμετάσχει σε πολλά ερευνητικά προγράμματα. Ενδεικτικά παρουσιάζονται τα ακόλουθα: 

 

Επιστροφή στο Εργαστήριο Ρομποτικής και Αυτοματισμών