Γενικό Τμήμα

Θεόδωρος Ζαχαριάδης

Καθηγητής
Ηλεκτρονικών

  • email: zahariad@uoa.gr
  • Tηλ.: (+30) 22280 99550
  • Γραφείο: Κτήριο B Αίθουσα 101

 

 


 

Βιογραφικό - CV