Γενικό Τμήμα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΛΟΒΑΚΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ FULBRIGHT ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

Καλούνται  οι υποψήφιοι διδάκτορες του Γενικού Τμήματος του ΕΚΠΑ, να υποβάλουν αίτηση ανανέωσης εγγραφής για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, καθώς και Ετήσια Έκθεση Προόδου για το προηγούμενο έτος, ηλεκτρονικά έως και τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2021, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη Γραμματεία του Γενικού Τμήματος στο email: secr[at]core.uoa[dot]gr

με...

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡ. 15991/2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Απόφαση έγκρισης προσωρινών πινάκων κατάταξης των επιλεγέντων και επιλαχόντων...

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ

Για να κατεβάσετε το αρχείο της ανακοίνωσης πατήστε εδώ.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ

Για να κατεβάσετε το αρχείο της ανακοίνωσης πατήστε εδώ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ?

Για να κατεβάσετε το αρχείο της ανακοίνωσης πατήστε εδώ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Για να κατεβάσετε το αρχείο της προκήρυξης πατήστε εδώ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάγκες του Γενικού Τμήματος πατήστε εδώ.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ Κ. Δ. ΜΠΕΛΙΑ

Δημόσια υποστήριξη μεταδιδακτορικής έρευνας του κ. Δ. Μπελιά