Γενικό Τμήμα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Τα Όργανα Διοίκησης του Γενικού Τμήματος είναι τα εξής:

  • Συνέλευση του Γενικού Τμήματος
  • Πρόεδρος Τμήματος: Σταθαράς Ιωάννης,, Καθηγητής