ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

Καλούνται  οι υποψήφιοι διδάκτορες του Γενικού Τμήματος του ΕΚΠΑ, να υποβάλουν αίτηση ανανέωσης εγγραφής για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, καθώς και Ετήσια Έκθεση Προόδου για το προηγούμενο έτος, ηλεκτρονικά έως και τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2021, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη Γραμματεία του Γενικού Τμήματος στο email: secr[at]core.uoa[dot]gr

με θέμα: Ανανέωση εγγραφής υποψήφιου διδάκτορα_Ονοματεπώνυμο

Η ανανέωση εγγραφής σε κάθε  ακαδημαϊκό έτος είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ για όλους τους ενεργούς υποψήφιους διδάκτορες.

Παρακαλούμε για την τήρηση των αναφερόμενων των άρθρων 8 και 16 του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Γενικού τμήματος του ΕΚΠΑ (ΦΕΚ 3259/β/268-2019).