Γενικό Τμήμα

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Προηγμένα Συστήματα Ελέγχου και Ρομποτικής» - «Advanced Control Systems and Robotics» απονέμει Διπλώματα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Αντικείμενα του προγράμματος είναι τα Προηγμένα Συστήματα Ελέγχου και η Ρομποτική.

Σκοπός του προγράμματος είναι:

  • η εμβάθυνση και προαγωγή των γνώσεων στα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα με προηγμένες τεχνολογίες πληροφορικής
  • η εξειδίκευση των φοιτητών σε αυτά
  • η διαμόρφωση στελεχών ικανών
    • να ανταποκριθούν στον χώρο της βιομηχανίας, των παραγωγικών μονάδων (διεργασιών και κατεργασιών), στις μεταφορές, και τα βιοσυστήματα, στη μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον, και
    • να προωθήσουν την ανάπτυξη της έρευνας και των εφαρμογών της στα προαναφερόμενα αντικείμενα.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.