ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

"Επικαιροποίηση των κριτηρίων επιλογής φοιτητών και διαδικασία ενστάσεων (έγκριση Συμβουλίου Ένταξης 36/14-1-2021) που αφορά τους φοιτητές οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση στο πλαίσιο του Υποέργου 4 "Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του πρώην ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας'' της Πράξης του ΕΣΠΑ με τίτλο ''Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ'' με κωδικό MIS 5032778."

Πρόγραμμα Σπουδών Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Πρόγραμμα Σπουδών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Πρόγραμμα Σπουδών Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.

Πρόγραμμα Σπουδών Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών Τ.Ε.

Πρόγραμμα Σπουδών Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

"Οι τελικοί πίνακες επιλογής φοιτητών καθώς και οι διαθέσιμες θέσεις στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ αναρτώνται στην ιστοσελίδα που διατηρεί το γραφείο πρακτικής άσκησης και συγκεκριμένα:

Για το Πρόγραμμα Σπουδών Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ
https://praktiki.teiste.gr/?cat=115

Για το Πρόγραμμα Σπουδών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ
https://praktiki.teiste.gr/?cat=116

Για το Πρόγραμμα Σπουδών Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ
https://praktiki.teiste.gr/?cat=117

Για το Πρόγραμμα Σπουδών Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
https://praktiki.teiste.gr/?cat=118

Για το Πρόγραμμα Σπουδών Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕ
https://praktiki.teiste.gr/?cat=119"