ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 13.00 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί στο μικρό αμφιθέατρο, η υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του υποψηφίου διδάκτορα κ. Ιωάννη Καπούλα, ενώπιον της προβλεπόμενης από το νόμο επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.

Η διδακτορική διατριβή έχει θέμα: «Πλήρης σχεδιασμός με Η/Υ (εννοιολογικός-προκαταρκτικός-λεπτομερής), κατασκευή, πτητικές δοκιμές και τεκμηρίωση, πλήρως 3D εκτυπωμένου UAV σταθερής πτέρυγας».

Η διαδικασία της υποστήριξης είναι ανοικτή στην ακαδημαϊκή κοινότητα.