Γενικό Τμήμα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ AIΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019-2020 στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5045837 , του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου...

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΤΑΣΙΝΟΥ

Την Πέμπτη 19 Δεκέμβρη 2019 και ώρα 8:30 π.μ., θα πραγματοποιηθεί η υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα κ. Παναγιώτη Στασινού με θέμα «Αριθμητική Επίλυση Διαφορικών Εξισώσεων και προς τα πίσω Ανάλυση Σφάλματος (Backward Error Analysis)»