Γενικό Τμήμα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

Καλούνται  οι υποψήφιοι διδάκτορες του Γενικού Τμήματος του ΕΚΠΑ, να υποβάλουν αίτηση ανανέωσης εγγραφής για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, καθώς και Ετήσια Έκθεση Προόδου για το προηγούμενο έτος, ηλεκτρονικά έως και τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2021, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη Γραμματεία του Γενικού Τμήματος στο email: secr[at]core.uoa[dot]gr

με...

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡ. 15991/2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Απόφαση έγκρισης προσωρινών πινάκων κατάταξης των επιλεγέντων και επιλαχόντων...

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ

Για να κατεβάσετε το αρχείο της ανακοίνωσης πατήστε εδώ.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ

Για να κατεβάσετε το αρχείο της ανακοίνωσης πατήστε εδώ.