ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Την Τετάρτη 24 Απριλίου 2024 και ώρα 9:45 π.μ., θα πραγματοποιηθεί στο γραφείο του επιβλέποντα καθηγητή κ. Χ. Τσίτουρα (Τμήμα Χημείας, Τομέας Φυσικοχημείας, 5ος όροφος, Πτέρυγα Ε, γραφείο 5, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου) η υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του υποψηφίου διδάκτορα κ. Chia-Liang Lin, ενώπιον της προβλεπόμενης από το νόμο επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.

Η διδακτορική διατριβή έχει ως θέμα "Numerical Solution of Systems of ODEs with Applications in Chemistry and Physics".

Η διαδικασία της υποστήριξης είναι ανοικτή στην ακαδημαϊκή κοινότητα.