ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΤΑΣΙΝΟΥ

Τη Δευτέρα 7 Νοεμβρίου και ώρα 11:30 π.μ., θα πραγματοποιηθεί στο γραφείο του Καθηγητή κ. Χ. Τσίτουρα η υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του υποψηφίου διδάκτορα κ. Παναγιώτη Στασινού, ενώπιον της προβλεπόμενης από το νόμο επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Η διδακτορική διατριβή έχει ως θέμα «Αριθμητική Επίλυση Διαφορικών Εξισώσεων και προς τα πίσω Ανάλυση Σφάλματος». Η διαδικασία της υποστήριξης είναι ανοικτή στην ακαδημαϊκή κοινότητα