Γενικό Τμήμα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΕΤΕΠ)

 1. Αυλωνίτης Ευάγγελος, ΠΕ
 2. Ξυγκόγιαννη Παναγιώτα, ΠΕ
 3. Σκυφτός Κυριάκος, ΠΕ
 4. Αγιοστρατίτης Γεώργιος, ΤΕ
 5. Αλεβιζόπουλος Αναστάσιος, ΤΕ
 6. Δέδες Ιωάννης - Χρήστος, ΤΕ
 7. Καλαντζής Ηλίας, ΤΕ
 8. Καρκαντελίδης Χαράλαμπος, ΤΕ
 9. Κένιγκ Δέσποινα, ΤΕ
 10. Κυριακός Κωνσταντίνος, ΤΕ
 11. Λουκαδάκη Δήμητρα, ΤΕ
 12. Παύλου Φώτιος, ΤΕ
 13. Περδικάρης Σπυρίδων, ΤΕ
 14. Σιαμπάνης Σωτήριος, ΤΕ
 15. Στεργίου Απόστολος, ΤΕ
 16. Τζιφής Απόστολος, ΤΕ